پایه لایت بار

پایه پرژکتور لوله 2 ، دو خم - GA014

پایه پرژکتور لوله 2 ، سه خم - GA015

پایه پرژ:تور لوله 3 ، دو خم - GA016

پایه پرژکتور لوله 3 ، سه خم - GA017

قابلیت نصب انواع پرژکتور

اتصال پیچ و مهره ای به انواع باربند لوله ای

کاملا فلزی

محتوای بیشتر در این بخش: « پایه تبر پله دور زاپاس مخصوص باربند »