نگه دارنده موتور - هولدر موتور

GA008

اتصال به کانکتور توبار

دارای رمپ انتقال موتور

پایه نگه دارنده کمکی برای موتورهای سنگین

کاملا فلزی