021-4606-3732

کاربری سازی انواع خودرو

در این بخش از مجموعه دلفان اقدام به کاربری سازی انواع خودرو اعم از پیکاپ، استیشن و مینی کامیونت انجام می‌پذیرد، بطوری که با توجه به درخواست کاربر یا کمپانی و یا شرکت مربوطه، پس از اعلام نوع کاربرد خودرو، پیشنهاد تجهیزات توسط گروه دلفان به مجموعه داده می‌شود. پس از آن خودرو باتوجه به پارامتر های اصلی کاربری، سادگی در کابرد، امنیت بالای تجهیزات و فاکتور مهم وزن تجهیز می‌شود. برخی از این تجهیزات به صورت استاندارد در تمام خودروها وجود دارد و برخی دیگر باتوجه به نوع کاربری در آن نصب می‌شود. 

به عنوان مثال:

تجهیز خودروهای امداد و نجات انواع شرکت های خودروسازی

تجهیز خودروهای آتش نشانی و برف روبی برای شرکت نفت

تجهیز خودروهای کاربردی در صنایع مخابرات

تجهیز خودروهای اکتشاف معدن و نفت